Skövde Squaredancers

 Under våren blir det gemensam P/A1- resp B/A1-träning med Vainor varannan onsdag kl 18.30 - 21.00

på Aspö, i stora gula huset (källaren, ingång från baksidan)

 Mer information finns under fliken Kurser/Danser

Vårfest 20 maj

tillsammans med Tidaholms squaredancers

Madängsholms bygdegård med Krister Pettersson som caller

Flyer!

 

 Vår e-post: 

skovdesquare@yahoo.se

 

 

 

Fyra par bildar en s k square, vilken är den grundformation som dansen utgår ifrån. Dansen leds av en "caller" som kontinuerligt instruerar dansarna vilka enskilda dansturer som ska utföras, genom att sjunga ut namnet på dessa till musik. Alla enskilda turer (call) är i förväg inövade under squaredancekurser och följer en internationell standard.

Välkomna att testa!

Hör gärna av er till någon i styrelsen. (Se SSD styrelse)

I samarbete med

Studieförbundet Vuxenskolan